برگزاری کارگاه آموزشی HPLC  به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/29
برگزاری کارگاه آموزشی HPLC به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/29

برگزاری کارگاه آموزشی HPLC به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/29

کارگاه آموزشی HPLC به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/29 ساعت 9 صبح لغایت 15 با تدریس جناب آقای دکتر خالقیان عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی و ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات و سرکار خانم مهسا ایرجی دانشجو کارشناس ارشد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به آزمایشگاه جامع تحقیقات واقع در پردیس مجتمع آموزشی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه و یا با شماره تلفن 33654202-023 تماس حاصل فرمائید.

برگزاری کارگاه آموزشی Western Blot به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/14 و 1398/11/15

برگزاری کارگاه آموزشی Western Blot به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/14 و 1398/11/15

کارگاه آموزشی Western Blot به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/14 و 1398/11/15 ساعت 9 صبح لغایت 15 با تدریس جناب آقای دکتر یوسفی و جناب آقای دکتر سالک اعضای محترم هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به آزمایشگاه جامع تحقیقات واقع در پردیس مجتمع آموزشی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه و یا با شماره تلفن 33654202-023 تماس حاصل فرمائید.

بازدید معاون آكادمي پزشكي کشور قرقيزستان و رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه ایالتی اوش قرقیزستان از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

بازدید معاون آكادمي پزشكي کشور قرقيزستان و رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه ایالتی اوش قرقیزستان از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

آقای دکتر Keneshbeck Yrysov معاون آکادمی پزشکی قرقیزستان، آقای دکتر Zhanibek Muratov رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه اوش قرقیزستان، آقای دکتر کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و آقای دکتر صفری مدیر امور بین الملل دانشگاه در روز سه‌شنبه مورخ 27 آذر 98 از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه بازدید به عمل آوردند

برگزاری کارگاه آموزشی Real Time PCR مورخ 1398.08.26
.

برگزاری کارگاه آموزشی Real Time PCR مورخ 1398.08.26

کارگاه آموزشی Real Time PCR به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 26/08/1398 با تدریس جناب آقای دکتر خالقیان ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات و عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی و سرکار خانم سلامی کارشناس ارشد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌گردد.