لیست اخبار صفحه :0
کارگاه SDS-Page
معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کارگاه SDS-Page

برگزاری کارگاه آموزشی HPLC  به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/29
برگزاری کارگاه آموزشی HPLC به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/29

برگزاری کارگاه آموزشی HPLC به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/29

کارگاه آموزشی HPLC به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/29 ساعت 9 صبح لغایت 15 با تدریس جناب آقای دکتر خالقیان عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی و ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات و سرکار خانم مهسا ایرجی دانشجو کارشناس ارشد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به آزمایشگاه جامع تحقیقات واقع در پردیس مجتمع آموزشی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه و یا با شماره تلفن 33654202-023 تماس حاصل فرمائید.