بازدید معاون آكادمي پزشكي کشور قرقيزستان و رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه ایالتی اوش قرقیزستان از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

بازدید معاون آكادمي پزشكي کشور قرقيزستان و رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه ایالتی اوش قرقیزستان از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

آقای دکتر Keneshbeck Yrysov معاون آکادمی پزشکی قرقیزستان، آقای دکتر Zhanibek Muratov رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه اوش قرقیزستان، آقای دکتر کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و آقای دکتر صفری مدیر امور بین الملل دانشگاه در روز سه‌شنبه مورخ 27 آذر 98 از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه بازدید به عمل آوردند

بازدید هیات دانشگاهی قرقیزستانی از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

آقای دکتر Keneshbeck Yrysov معاون آکادمی پزشکی قرقیزستان، آقای دکتر Zhanibek Muratov رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه اوش قرقیزستان، آقای دکتر کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و آقای دکتر صفری، مدیر امور بین الملل دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 27 آذر 98 با حضور در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه از دستگاه‌ها، تجهیزات و امکانات این آزمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم  شاکری مقدم
تهیه کننده:

خانم شاکری مقدم

تصاویر