برگزاری کارگاه آموزشی Real Time PCR مورخ 1398.08.26

.

برگزاری کارگاه آموزشی Real Time PCR مورخ 1398.08.26

کارگاه آموزشی Real Time PCR به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 26/08/1398 با تدریس جناب آقای دکتر خالقیان ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات و عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی و سرکار خانم سلامی کارشناس ارشد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌گردد.

کارگاه آموزشی Real Time PCR به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/08/26 ساعت 9 صبح لغایت 15 با تدریس جناب آقای دکتر خالقیان ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات و عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی و سرکار خانم سلامی کارشناس ارشد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت استفاده متقاضیان برگزار می‌گردد. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به آزمایشگاه جامع تحقیقات واقع در پردیس مجتمع آموزشی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه و یا با شماره تلفن 33654202-023 تماس حاصل فرمائید.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم  شاکری مقدم
تهیه کننده:

خانم شاکری مقدم