برگزاری کارگاه آموزشی

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی-آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، برای آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان با تجهیزات و دستگاه ­های تخصصی آزمایشگاهی، اقدام به برگزاری کارگاه ­های دوره ­ای می نماید. هم­چنین این آزمایشگاه آماده است در صورت تمایل امکانات آزمایشگاهی و دستگاهی خود را برای برگزاری کارگاه های مدون تأیید شده توسط شورای علمی-فنی آزمایشگاه، در اختیار گروه ­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان قرار دهد. در صورت تمایل فرم مربوطه را به پست الکترونیک مرکز به آدرس crl@semums.ac.ir ارسال فرمایید و یا جهت هماهنگی بصورت حضوری مراجعه نمایید.