• کارگاه آموزشی کشت سلول به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات در تاریخ 21 و 22/12/1397 برگزار گردید.

 • گارکاه آموزشی طراحی پرایمر به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات در تاریخ 19/12/1397 برگزار گردید.

 • به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه پس از ماه‌ها تلاش دستگاه تولید نیتروژن مایع اهدایی مؤسسه انستیتو پاستور ایران به دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سال 1387، راه‌اندازی و آماده ارائه خدمات به متقاضیان داخل و خارج دانشگاه می‌باشد.

 • برگزاری کارگاه آموزشی الکتروفورز SDS-Page به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10/11/1397

 • کارگاه آموزشی Real Time PCR به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات در دیماه 1397 برگزار شد.

 • کارگاه آموزشی GC-Mass در تاریخ چهارشنبه 12/10/1397 برگزار شد.

 • کارگاه آموزشی SDS-PAGE در تاریخ 28/09/1397 در محل آزمایشگاه جامع برگزار شد.

 • آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موفق به کسب رتبه اول در ارزشیابی آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات 23 دانشگاه سراسر کشور گردید.

 • بازدید گروه ارزیابی بیرونی برنامه اعتباربخشی موسسه ای از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی در تاریخ 17/06/1397

 • کارگاه آموزشی SDS-PAGE در تاریخ 23/02/1397 در محل آزمایشگاه جامع برگزار گردید.

 • کارگاه آموزشی استخراج RNA و سنتز cDNA در تاریخ 05/03/1397 در محل آزمایشگاه جامع برگزار گردید.

 • کارگاه آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه طیف سنج تحرک یونی (IMS) در تاریخ 07/03/1397 در محل آزمایشگاه جامع برگزار گردید.

 • بازدید ارزیابان گروه HSE از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

 • برگزاری کارگاه Real Time PCR به همت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

 • برگزاری کارگاه آموزشی تئوری و عملی HPLC به همت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی روز شنبه 1396/12/12

 • بازدید مدیر گروه و دانشجویان گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی در تاریخ 1396/12/07 از آزمایشگاه Extraction آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

 • برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی برای زمین‌لرزه توسط آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، ساعت 8 لغایت 11 صبح روز سه شنبه 1396/12/15

 • برگزاری کارگاه آموزشی کمک‌های اولیه یکشنبه 1396/11/15 ساعت 8 صبح لغایت 10:30

 • بازدید پروفسور اصلی بیک حیدر علی‌اف رئیس دانشگاه بین‌المللی قرقیزستان و گروه همراه از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاه در روز پنجشنبه 05/11/1396

 • آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
  Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader

 • آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
  میکروسکوپ نیروی اتمی Bio-AFM

 • برگزاری دروه تخصصی استاندارد ISO 17025 در دانشگاه

 • بازدید دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیأت همراه از آزمایشگاه جامع تحقیقات در تاریخ 31/04/1396

 • بازدید بورد تخصصی فیزیک پزشکی مورخ 27/04/1396 از آزمایشگاه جامع تحقیقات

 • بازدید بورد تخصصی باکتری شناسی و ویروس شناسی از آزمایشگاه جامع تحقیقات

مشاهده آرشیو خبر

 

64133 : کل بازدید 16 : بازدید امروز 1.10 : زمان بارگزاری صفحه 13208 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين