ریاست محترم آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

جناب آقای دکتر حمید معدنچی (مدیرگروه بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی)

 تحصیلات:دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

  انیستیتو پاستور ایران

 شماره تماس:09389723960

   لینک رزومه:    https://isid.research.ac.ir/Hamid_Madanchi