- محققانی که یک سل‌لاین به بیوبانک اهدا می‌کنند، می‌توانند برای 5 مرتبه همان سل‌لاین را رایگان از بیوبانک دریافت کنند.

- محققانی که یک سل‌لاین به بیوبانک اهدا می‌کنند، می‌توانند برای یک مرتبه سل‌لاین دیگری را رایگان دریافت کنند.

- محققان می‌توانند برای خرید سلول از مراکز معتبر داخل و یا خارج کشور اقدام و پس از خرید سلول آن را جهت تهیه Back up و تضمین ماندگاری در اختیار بیوبانک قرار دهند.

- با توجه با بالا بودن هزینه خرید سلول وکتور و صرف هزینه زیاد جهت مصارف پژوهشی و آموزشی مقرر گردید هزینه ارائه نمونه به محققان خارج از دانشگاه معادل 50 درصد و برای محققین داخل دانشگاه معادل 25 درصد هزینه خرید از مراکز ارائه خدمات در داخل و خارج از کشور و با شرایط ذیل انجام شود:

·      یک فلاسک 25 cm2 از سلول 250 هزار تومان

·      یک کرایوتیوب 1.5 میلی‌لیتری از سلول 200 هزار تومان

·      ویال لیوفلیزه از میکروارگانیسم 20 هزار تومان

·      وکتور بیانی بر اساس نوع بر پایه حداقل 20 هزار تومان

- پذیرش نمونه از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت 10 تا 12 صبح صورت می‌گیرد و هرگونه نقل و انتقال نمونه از تانک‌های ازت و فریزرهای80- و20 - و یخچال 4 درجه سانتی‌گراد باید با مسئول بیوبانک هماهنگ شود و عدم هماهنگی منجر به خروج نمونه فرد خاطی از بیوبانک خواهد شد.