این بانک با جمع‌آوری نمونه‌های خون، سرم، پلاسما، بافی کوت، نمونه بافتی، تومورها و توده‌های سرطانی و نگهداری آن‌ها در شرایط مناسب، این امکان را برای محققان داخل و خارج از دانشگاه جهت برنامه‌ریزی پژوهشی برای استفاده از این نمونه‌ها فراهم می‌کند.

شرایط دریافت:

*جهت مشاهده لیست نمونه های موجود به بخش فرم ها مراجعه شود.

*فرم درخواست خرید را از بخش فرم ها دریافت و پس از تکمیل از طریق دورنگار یا پست الکترونیکی (sbb.crl@semums.ac.ir) به مرکز ارسال نمایید.

*هزینه مربوطه مطابق با تعرفه مصوب به شماره حساب (بانک رفاه کارگران): 165000326 درآمد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و یا به شماره کارت مجازی حساب درآمدی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز گردد.

* اين فرم بايد به تأييد مسئول واحد آموزشي يا تحقيقاتي محل كار متقاضي برسد.

* نام بانك سلول‌هاي انساني و جانوري مرکز بیوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و مشخصات نمونه گرفته شده بايد در انتشارات منتج از استفاده از اين سلول‌ها درج شود.

*متقاضيان نمونه‌هاي ذكر شده در اين فرم حق فروش، واگذاري و انتقال به غير و استفاده تجاري و درماني از نمونه‌هاي مورد تقاضا و نيز خروج نمونه‌هاي بومي از كشور را بدون كسب اجازه از بانك سلول‌هاي انساني و جانوريمرکز بیوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ندارند.

* مسئولیت هر گونه سوء استفاده یا کاربردهای غیرقانونی از نمونه‌ها برعهده متقاضي و سازمان متبوع او است.

شماره تماس آزمایشگاه: 33654202-023