بانک DNA دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان جهت تسهیل دسترسی محققان و پژوهشگران در داخل کشور به ماده ژنتیکی انواع نمونه‌های زیستی ذخیره شده در بانک‌های سه‌گانه این مرکز اعم از نمونه‌های گیاهی، میکروارگانیسم‌ها و سلول‌های انسانی و جانوری با استخراج DNA از این نمونه‌ها و نگهداری بلند مدت آن‌ها تحت شرایط استاندارد بانک‌های DNA بین المللی، راه‌اندازی شده و آماده ارائه نمونه‌های مذکور به جامعه تحقیقاتی کشور می‌باشد. خلوص و کیفیت نمونه‌های DNAذخیره شده در بانک DNA از لحاظ قابلیت تکثیر و واکنش‌های آنزیمی مورد آزمون قرار گرفته و در مقادیر و کمیت‌های مناسب برای انواع آزمایش‌های مولکولی پایین دستی مانند انواع PCR، واکنش‌های آنزیمی و غیره ارائه می‌گردد.
استخراج DNA از همه نمونه‌های موجود در مرکز بیوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در صورت درخواست متقاضیان محترم و هماهنگی با بانک DNA قابل انجام است. در صورت نیاز متقاضیان محترم به مقدار و یا غلظت بیشتری از DNAهای موجود در بانک، ارائه DNA با کمیت مورد نیاز از طریق هماهنگی با بانک DNA صورت می‌پذیرد. همچنین این مرکز برخی از  وکتورها و میزبان‌های مورد نیاز پژوهشگران را نیز گردآوری نموده و در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار می‌دهد.

شرایط دریافت:

*جهت مشاهده لیست نمونه های موجود به بخش فرم ها مراجعه شود.

*فرم درخواست خرید را از بخش فرم ها دریافت و پس از تکمیل از طریق دورنگار یا پست الکترونیکی (sbb.crl@semums.ac.ir) به مرکز ارسال نمایید.

*هزینه مربوطه مطابق با تعرفه مصوب به شماره حساب (بانک رفاه کارگران): 165000326 درآمد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و یا به شماره کارت مجازی حساب درآمدی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز گردد.

* اين فرم بايد به تأييد مسئول واحد آموزشي يا تحقيقاتي محل كار متقاضي برسد.

* نام بانك سلول‌هاي انساني و جانوري مرکز بیوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و مشخصات نمونه گرفته شده بايد در انتشارات منتج از استفاده از اين سلول‌ها درج شود.

*متقاضيان نمونه‌هاي ذكر شده در اين فرم حق فروش، واگذاري و انتقال به غير و استفاده تجاري و درماني از نمونه‌هاي مورد تقاضا و نيز خروج نمونه‌هاي بومي از كشور را بدون كسب اجازه از بانك سلول‌هاي انساني و جانوريمرکز بیوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ندارند.

* مسئولیت هر گونه سوء استفاده یا کاربردهای غیرقانونی از نمونه‌ها برعهده متقاضي و سازمان متبوع او است.

شماره تماس آزمایشگاه: 33654202-023