زمان كار آزمايشگاه
ساعت کاری آزمایشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مطابق با ساعت کاری پرديس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از شنبه تا چهارشنبه همه روزه از ساعت 8 لغایت 15 می­باشد.