آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، به منظور تقویت و توسعه رویکرد شبکه ­ای در زمینه فعالیت‌های آزمایشگاهی، ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح­های تحقیقاتی جهت استفاده اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تأسیس گردید. در حال حاضر این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات دستگاهی به محققین دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، همچنین به سایر دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی می­باشد. بازسازی، تغییر کاربری و تجهیز آزمایشگاه جامع تحقيقاتی-آموزشی دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان بر اساس سياست­هاي کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در سال 1394 در دستور کار دانشگاه قرار گرفت. این آزمایشگاه به منظور تقویت و توسعه رویکرد شبکه­ای در زمینه فعالیت­های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات در دانشگاه و مراکز تحقيقاتي وابسته، اقدام به تهيه دستگاه­ها و تجهيزات پيشرفته و ایجاد بستري مناسب جهت استفاده اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان نموده است. تهيه و خريد تجهیزات و دستگاه­های پیشرفته، دقیق و به ­روز آزمایشگاهی، از طریق شرکت­ها و سازندگان معتبر داخلی و بین ­المللی سرلوحه اقدامات این واحد بوده است.